ĐẠI LÝ CẤP 1 : NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TRỰC TIẾP

MÁY NÉN KHÍ CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 5 NĂM

Logo | Máy nén khí Hitachi - Nhật Bản máy nén khí hitachi OSP-75S5AN, 75KW - 100HP, dòng next series máy nén khí piston bebicon, hãng Hitachi - Nhật Bản phụ tùng máy nén khí Hitachi: lọc nhớt, lọc gió, lọc tách nhớt
Bộ lọc đường ống Atlas Copco, Bộ lọc khí Atlas Copco

BỘ LỌC KHÍ ATLAS COPCO

BỘ LỌC KHÍ SỐ #1 THỤY ĐIỂN

Atlas Copco

Atlas Copco

ZANDER

DDp, DD, PD, QD

DDp9

2901 0520 00 (2901052000)

AC 009 V

DD9

2901 0520 00 (2901052000)

AC 009 ZP

PD9

2901 0521 00 (2901052100)

AC 009 XP

QD9

2901 0614 00 (2901061400)

AC 009 A

DDp, DD, PD, QD

DDp17

2901 0613 00 (2901061300)

AC 017 V

DD17

2901 0613 00 (2901061300)

AC 017 ZP

PD17

2901 0524 00 (2901052400)

AC 017 XP

QD17

2901 0525 00 (2901052500)

AC 017 A

DDp, DD, PD, QD

DDp32

2901 0526 00 (2901052600)

AC 032 V

DD32

2901 0526 00 (2901052600)

AC 032 ZP

PD32

2901 0527 00 (2901052700)

AC 032 XP

QD32

2901 0528 00 (2901052800)

AC 032 A

DDp, DD, PD, QD

DDp44

2901 0529 00 (2901052900)

AC 044 V

DD44

2901 0529 00 (2901052900)

AC 044 ZP

PD44

2901 0530 00 (2901053000)

AC 044 XP

QD44

2901 0531 00 (2901053100)

AC 044 A

DDp, DD, PD, QD

DDp55

2901 1214 00 (2901121400)

AC 055 V

DD55

2901 1214 00 (2901121400)

AC 055 ZP

PD55

2901 1212 00 (2901121200)

AC 055 XP

DDp, DD, PD, QD

DDp60

2901 0532 00 (2901053200)

AC 060 V

DD60

2901 0532 00 (2901053200)

AC 060 ZP

PD60

2901 0533 00 (2901053300)

AC 060 XP

QD60

2901 0534 00 (2901053400)

AC 060 A

DDp, DD, PD, QD

DDp120

2901 0535 00 (2901053500)

AC 120 V

DD120

2901 0535 00 (2901053500)

AC 120 ZP

PD120

2901 0536 00 (2901053600)

AC 120 XP

QD120

2901 0537 00 (2901053700)

AC 120 A

DDp, DD, PD, QD

DDp150

2901 0538 00 (2901053800)

AC 150 V

DD150

2901 0538 00 (2901053800)

AC 150 ZP

PD150

2901 0539 00 (2901053900)

AC 150 XP

QD150

2901 0540 00 (2901054000)

AC 150 A

DDp, DD, PD, QD

DDp175

2901 0541 00 (2901054100)

AC 175 V

DD175

2901 0541 00 (2901054100)

AC 175 ZP

PD175

2901 0542 00 (2901054200)

AC 175 XP

QD175

2901 0543 00 (2901054300)

AC 175 A

DDp, DD, PD, QD

DDp260

2901 0544 00 (2901054400)

AC 260 V

DD260

2901 0544 00 (2901054400)

AC 260 ZP

PD260

2901 0545 00 (2901054500)

AC 260 XP

QD260

2901 0546 00 (2901054600)

AC 260 A

DDp, DD, PD, QD

DDp390

2906 7000 00 (2906700000)

AC 390 V

DD390

2906 7000 00 (2906700000)

AC 390 ZP

PD390

2906 7001 00 (2906700100)

AC 390 XP

QD390

2906 7002 00 (2906700200)

AC 390 A

DDp, DD, PD, QD

DDp520

2906 7003 00 (2906700300)

AC 520 V

DD520

2906 7003 00 (2906700300)

AC 520 ZP

PDp520

2906 7004 00 (2906700400)

AC 520 XP

QDp520

2906 7005 00 (2906700500)

AC 520 A

DDp, DD, PD, QD

DDp520F

1617 7099 03 (1617709903)

ACF 520 V

DD520F

1617 7099 03 (1617709903)

ACF 520 ZP

PD520F

1617 7099 01 (1617709901)

ACF 520 XP

QD520F

1617 7099 02 (1617709902)

ACF 520 A

DDp, DD, PD, QD

DDp780F-3150F

1617 7073 03 (1617707303)

ACF 780 V

DD780F-3150F

1617 7073 03 (1617707303)

ACF 780 ZP

PD780F-3150F

1617 7073 01 (1617707301)

ACF 780 XP

QD780F-3150F

1617 7073 02 (1617707302)

ACF 780 A

 

 

Atlas Copco

Atlas Copco

ZANDER

DD, PD, QD  6

DD6

1202 6255 02 (1202625502) и 1202 6259 04 (1202625904)

D 009 ZP

PD6

1202 6255 01 (1202625501)

D 009 XP

QD6

1202 6264 00 (1202626400)

D 006 A

DD, PD, QD 13 и 7

DD13 и DD7

1202 6257 02 (1202625702) и 1202 3564 01 (1202356401)

D 017 ZP

PD13 и PD7

1202 6257 01 (1202625701) и 1202 3563 01 (1202356301)

D 017 XP

QD13 и QD7

1202 6281 01 (1202628101) и 1202 4747 00 (1202474700)

D 013 A

DD, PD, QD 25 и 12

DD25 и DD12

1202 6257 04 (1202625704) и 1202 3564 02 (1202356402)

D 030 ZP

PD25 и PD12

1202 6257 03 (1202625703) и 1202 3563 02 (1202356302)

D 030 XP

QD25 и QD12

1202 6268 01 (1202626801)

D 025 A

DD, PD, QD 40 и 30

DD40 и DD30

1202 6259 02 и 1202 3566 01

D 058 ZP

PD40 и PD30

1202 6259 01 (1202625901) и 1202 3565 01 (1202356501)

D 058 XP

QD40 и QD30

1202 6281 02 (1202628102)

D 040 A

DD, PD, QD 65, 85 и 60

DD65 и DD85

1202 6259 04 (1202625904) и 1202 3566 02 (1202356602)

D 145 ZP

PD65, PD85 и PD60

1202 6259 03 (1202625903) и 1202 3565 02 (1202356502)

D 145 XP

QD65 и QD60

1202 6268 02 (1202626802) и 1202 4718 00 (1202471800)

D 065 A

DD, PD, QD 170, 195  120

DD170, 195, 120

1202 6262 02 (1202626202) и 1202 3568 01 (1202356801)

D 220 ZP

PD170, 195, 120

1202 6262 01 (1202626201) и 1202 3567 01 (1202356701)

D 220 XP

QD170, 195, 120

1202 6263 01 (1202626301) и 1202 4719 01 (1202471901)

D 220 A

DD, PD, QD 295, 250

DD295 и DD250

1202 6262 04 (1202626204) и 1202 3568 02 (1202356802)

D 330 ZP

PD295 и PD250

1202 6262 03 (1202626203) и 1202 3567 02 (1202356702)

D 330 XP

QD295 и QD250

1202 6263 02 (1202626302) и 1202 4719 02 (1202471902)

D 330 A

DD, PD, QD 400

DD375 и DD400

1202 8573 02 (1202857302)

D 430 ZP

PD375 и PD400

1202 8573 01 (1202857301)

D 430 XP

QD375 и QD400

1202 8572 00 (1202857200)

D 430 A

DD, PD, QD  450, 500, 360

DD450, 500, 360

1202 6273 02 (1202627302) и 1202 3570 00 (1202357000)

D 620 ZP

PD450, 500, 360

1202 6274 01 (1202627401) и 1202 3569 00 (1202356900)

D 620 XP

QD450, 500, 360

1202 6274 00 (1202627400) и 1202 4572 00 (1202457200)

D 620 A

DD, PD, QD

DD900F...DD7200F

1202 6262 04 (1202626204)

D 330 ZP

PD900F...PD7200F

1202 6262 03 (1202626203)

D 330 XP

QD900F...QD7200F

1202 6263 02 (1202626302)

D 330 A

 

 

Copco

Atlas Copco

ZANDER

DD, PD, QD

DD10+

2901 2003 44 (2901200344)

D 010 ZP

PD10+

2901 2004 44 (2901200444)

D 010 XP

QD10+

2901 2005 44 (2901200544)

D 010 A

DD, PD, QD

DD20+

2901 2003 01 (2901200301)

D 020 ZP

PD20+

2901 2004 01 (2901200401)

D 020 XP

QD20+

2901 2005 01 (2901200501)

D 020 A

DD, PD, QD

DD35+

2901 2003 02 (2901200302)

D 035 ZP

PD35+

2901 2004 02 (2901200402)

D 035 XP

QD35+

2901 2005 02 (2901200502)

D 035 A

DD, PD, QD

DD50+

2901 2003 03 (2901200303)

D 050 ZP

PD50+

2901 2004 03 (2901200403)

D 050 XP

QD50+

2901 2005 03 (2901200503)

D 050 A

DD, PD, QD

DD70+

2901 2003 04 (2901200304)

D 070 ZP

PD70+

2901 2004 04 (2901200404)

D 070 XP

QD70+

2901 2005 04 (2901200504)

D 070 A

DD, PD, QD

DD130+

2901 2003 05 (2901200305)

D 130 ZP

PD130+

2901 2004 05 (2901200405)

D 130 XP

QD130+

2901 2005 05 (2901200505)

D 130 A

DD, PD, QD

DD170+

2901 2003 06 (2901200306)

D 170 ZP

PD170+

2901 2004 06 (2901200406)

D 170 XP

QD170+

2901 2005 06 (2901200506)

D 170 A

DD, PD, QD

DD210+

2901 2003 07 (2901200307)

D 210 ZP

PD210+

2901 2004 07 (2901200407)

D 210 XP

QD210+

2901 2005 07 (2901200507)

D 210 A

DD, PD, QD

DD310+

2901 2003 08 (2901200308)

D 310 ZP

PD310+

2901 2004 08 (2901200408)

D 310 XP

QD310+

2901 2005 08 (2901200508)

D 310 A

DD, PD, QD

DD425+

2901 2003 09 (2901200309)

D 425 ZP

PD425+

2901 2004 09 (2901200409)

D 425 XP

QD425+

2901 2005 09 (2901200509)

D 425 A

DD, PD, QD

DD550+

2901 2003 10 (2901200310)

D 550 ZP

PD550+

2901 2004 10 (2901200410)

D 550 XP

QD550+

2901 2005 10 (2901200510)

D 550 A

DD, PD, QD

DD550+F

1624 1843 06 (1624184306)

F 550 ZP

PD550+F

1624 1843 04 (1624184304)

F 550 XP

QD550+F

1624 1843 05 (1624184305)

F 550 A

DD, PD, QD

DD850+F...DD8000+F

1624 1844 03 (1624184403)

F 850 ZP

PD850+F...PD8000+F

1624 1844 01 (1624184401)

F 850 XP

QD850+F...QD8000+F

1624 1844 02 (1624184402)

F 850 A

 

Trở về Trang chủ

 

 

 

THAM KHẢO: SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm
Đối tác chiến lược
Trái
logo | Máy nén khí Hitachi - Nhật Bản
logo | Máy nén khí Bumatec, Buma Group - Hàn Quốc
logo | Máy nén khí Atlas Copco - Thụy Điển
logo | Máy nén khí Ingersoll Rand - Mỹ
logo | Máy nén khí Kobelco - Nhật Bản
logo | Máy nén khí Fusheng - Đài Loan
Phải

 

CÔNG TY CP XNK MÁY & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Trụ sở   : 154A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

                     www.maynenkhinhatban.com                     www.maynenkhi-trucvit.com

                     www.maynenkhibumatec.com                 www.maynenkhi-hanquoc.com

                     www.maycongnghiepvietnam.com           www.phutung-maynenkhi.com

Công ty CP XNK Máy và Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn | Trụ sở: Hitachi - Sài Gòn  

Hitachi - Sài Gòn :   0914-304-112

Trụ sở: 154A Vườn Lài, KP. 2, P. An Phú Đông, Quận 12

VP Củ Chi: 432 Bình Mỹ, KP. 6A, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi

VP Bình Tân: 462 Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Công ty CP XNK Máy và Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn | Chi nhánh: Hitachi - Hà Nội     Công ty CP XNK Máy và Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn | Chi nhánh: Hitachi - TP Đà Nẵng    
Hitachi - Hà Nội   

0925-357-888

Chi nhánh Hà Nội

288 Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy

Hitachi - Đà Nẵng

0817-07-9899

Chi nhánh Đà Nẵng

38 Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà

 

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY NÉN KHÍ HITACHI - NHẬT BẢN & BUMATEC - HÀN QUỐC, NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, BẢO HÀNH 5 NĂM, GIÁ ĐẠI LÝ !

 

     

 

         
ĐẠI LÝ CẤP 1 : HÀNG CHÍNH HÃNG + GIÁ RẺ NHẤT !